Impact veranderingen in weergave van Google AdWords

Eind februari dit jaar, verwijderde Google de weergave van betaalde advertenties aan de rechterzijde van de natuurlijke zoekresultaten. Welke gevolgen heeft de update?

.

1. Kosten : De gemiddelde kost per klik (CPC) blijft stabiel
In tegenstelling tot de vrees van vele adverteerders en agentschappen is de gemiddelde kost, na een lichte stijging kort na de verandering, op een gelijk niveau gebleven. De budgetten van Adwords campagnes bleven dus stabiel.

2. Kwaliteit : de doorklikpercentages (CTR) stijgen globaal lichtjes, behalve voor de eerste positie.
Zelfs als we rekening houden met het feit dat we nu 4 advertenties bovenaan de resultatenpagina hebben boven de organische resultaten, zien we een globale stijging van de CTR. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door meer klikken op advertenties in posities 2, 3 en 4. Vreemd genoeg kent de de CTR van de 1e positie een daling van 1,5%. Onze veronderstelling is dat het hier gaat om een verhogend effect veroorzaakt door de verwarring van gebruikers tussen de betaalde en natuurlijke resultaten door de verandering van de pagina layout.

3. Zichtbaarheid : de vertoningsaandelen van de top 3 stijgen ten nadele van de lagere posities
Het is uiteraard geen verrassing maar de vertoningsaandelen van de eerste posities nemen toe. Het vertoningsaandeel van advertenties onderaan de pagina of van advertenties die nu gedegradeerd zijn naar de tweede pagina verliezen meer dan 20% vertoningsaandeel.

Conclusie:
Aggressieve biedstrategieën en werken op de kwaliteit van de campagnes is nog belangrijker als tevoren indien men zich systematisch in de top 4 wil bevinden.  Anderzins verliezen campagnes enorm veel zichtbaarheid. Maar tot op heden kunnen we niet stellen dat de kosten per klik of budgetten beïnvloed werden. 

Bron: https://www.digimedia.be/News/nl/19415/impact-van-de-veranderingen-in-de-weergave-van-google-adwords-in-belgie.html